Hangi Mesih?

ABD 10 yıllardır neden İsrail’i -koşulsuz- destekliyor?  

Hristiyanların Evanjelist mezhebi Amerika’nın en güçlü lobisidir. 

“Yahudi lobisinin Amerika’nın en güçlüsü olduğu” sanılsa da gerçek budur. 

Amerikan nüfusunun dörtte biri Evanjelik mezhebinden Hristiyanlardır. 

En büyük oy deposu… 

DÜNYA-AHİRET PAYLAŞIMI 

Peki Hristiyan Evanjelistlerle Yahudilerin İsrail’i nasıl aynı ortak paydada yer alıyorlar? Açayım… 

Evanjelistlere göre gelecekte yeryüzünün hakimiyeti İsrailoğulları’nın, ahiret ise Hristiyanların olacaktır. Ahiret vaktinin vuku bulması için kıyametin kopması gerekir. Bu da ancak İsrailoğulları’nın yeryüzüne hakim olmalarıyla mümkündür.  

Öyleyse Hristiyanların cennetlerine kavuşabilmelerinin yolu ancak İsrailoğulları’nın emellerinden geçer. 

Megido dağında “iyi” ve “kötü” arasında Armegeddon savaşı gerçekleşecektir. 

İyilerin başında İsa, kötülerin başında Deccal… 

İkisinin arasındaki bu “Armegeddon kıyamet savaşını” İsa kazanacaktır. Kısa bir “huzur çağından” veya 1000 yıllık “altın çağdan” sonra kıyamet kopacaktır.’ 

O halde Evanjelistlerin cennete kavuşmaları için kıyametin kopması, ondan önce de “Mesih” olarak Hz. İsa’nın yeryüzüne dönmesi, onun komutasında İsrailoğullarının Armegeddon savaşını kazanmaları gerekir. Tanrı’nın bu ajandasının hızlanmasına Evanjelistler yardımcı olmalıdır. İsrail’in kuvvetli olması, yayılması desteklenmelidir. Yahudilerin binlerce yıl sonra Kudüs’e  dönerek  devlet kurmaları ilk adımdı.

İsrail devletinin bölgede egemen olması şimdi atılması gereken adımdır. 

AYRILAN YOLLAR 

Burada “çok duyarlı bir noktaya” işaret edeyim. 

Siyonistler ile Evanjelistler arasında henüz telaffuz edilmeyen yol ayrımı şöyle:  

Evanjelistlere göre Mesih İsa yeryüzüne indiğinde ve galip geleceği Armegeddon savaşı sonucunda Yahudilerden sadece “İsa’ya inananlar” hayatta kalacaktır. 

Siyonistlere göreyse “İsa bir peygamber değildir” ve gelecek olan kurtarıcı kişi (Mesih) “Kral Davud soyundan olan Moşiyah’tır.” Yani… Siyonistlerin beklediği “Mesih” Evanjelistlerin Mesih’i “İsa” değil. Siyonistlere göre “İsa’ya inananlar” değil “Moşiyah’a inanlar” hayatta kalacak. 

……………… 

Öte yandan Siyonistlerin amacı “siyasidir.” Önce “büyük İsrail, sonrasında dünya hakimiyetini” hedef alır. 

Evanjelistlerin beklentisi ise son tahlilde “dini”dir. 

“İsrail biran önce egemen olsun. İsa Mesih gelsin. Armegeddon kıyamet savaşını kazansın. Kıyamet kopsun. Kendileri de cennete gitsin. O halde İsrail devletini koşulsuz desteklemeye devam…” 

SORULAR VE ÖTESİ 

İsa’yı Romalılara ihbar edenler Yahudiler değil miydi?

Binlerce yıl boyunca Yahudileri dışlayan Engizisyon mahkemelerinde yargılayan, ölüme mahkum eden Hristiyanlar nasıl değişebildiler?  

Hristiyanlar Avrupa’da Yahudileri şehir dışında gettolara itmemişler miydi?

Onları ülkelerinden sürmemişler miydi?

Holokost’ta 6 milyon Yahudi’nin fırınlarda yakılması hangi din adınaydı? 

Bu soruların cevabını oluşturan teoriler var ama -sanırım- en doğrusu “evanjelistlerin zuhuru” olmalı.  

19. yüzyılın sonlarına kadar “evanjelizm” diye bir mezhep yoktu.

Theodor Herzl gibi bazı Siyonist Yahudilerin çalışmalarıyla “klasik Hristiyanlık” özellikle İngiltere’den başlayarak “Siyonizm’le aşılandı” denebilir. “Anglosfer” denilen İngilizce konuşulan coğrafyalarda süratle gelişti. 

1909’da piyasaya çıkan Protestan Evanjeliklerin referans kabul ettikleri “Scofield İncil’i” bütün kilitleri açan “İngiliz anahtarı” olmuştu. 

Kıyamet öncesi İsa’nın yeryüzüne ineceği, İsrail’in yeniden kurulması, güçlenmesi, büyük egemen oluşu Tanrı’nın çizdiği kaderdir. Evanjelistler biran önce bu kaderin gerçekleşmesi için Tanrı yolunda hizmete kendilerini adamalıdırlar. 

SİYON ÜLKESİ 

Aslında “Siyon” Kral Davud tarafından fethedilerek Krallığın merkezi yapılan Kudüs için kullanılan isimdir. Kapsamı bugün işgal altında olan Filistin topraklarını da içine alarak genişlemiştir. 

Ronald Reagen bu inanca adanmış olan Evanjelistlerin Beyaz Saray’a getirdiği Başkan olarak 1983’te bakın ne demiş: 

Eski Ahit’teki peygamberlerimize ve Armeged-don ile ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığımızda “acaba olacakları görecek nesil biz miyiz” diye merak ediyorum. İnanın bana, kehanetler açık bir şekilde yaşamakta olduğumuz bugünleri gösteriyor. 

ABD’nin eski Başkanlarından Jimmy Carter de Evanjelistti.  Şöyle demişti:  

“1948’de İsrail’in kurulması, Yahudilerin yüzyıllar önce sürgün  

edildikleri yerden sonunda İncil’de sözü geçen yere tekrar döndüğü anlamına gelmektedir.Kehanetin gerçekleşmesidir.” 

1989’da baba Bush’un seçilmesinde etkili kitle Evanjelistlerdi. 

Oğul Bush’u da seçtirerek “Bush doktrini” olarak bilinen İslam karşıtı siyasetin önündeki yolu açtılar. Bush’un 11 Eylül terör saldırısı sonrası İslam dünyasına karşı radikal tavrı için “Haçlı Savaşı” terimini kullanması düşündürücüdür. Evanjelistler şimdi de Trump kartını oynuyor. 

………………… 

Aslında elbette iki kez topraklarından sürülen Yahudilerin ata topraklarına dönüşü ve devlet kurmaları tartışılmaz haklarıdır. Bunu “Filistin devletinin kuruluşuyla” Filistinlilerin de aynı özgürlüğü kullanmaları izlemelidir. Ve…Siyasetin rotasını “din” çizdiği sürece hele “din” siyasete alet edildikçe rasyonellik denilen akılcılık çare üretmekte zorlanıyor. 

…………………… 

Not : Yazıda Sayın Yusuf İzzettin Okumuş’un “Siyonizm ve Evanjelizm Kardeşliği’nin ABD Dış Politikasına Etkileri” makalesinden ve diğer açık kaynaklardan yararlandım. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x